مزرعه – چراگاه دانشمندان استفاده ماده آب گریز

مزرعه – چراگاه: دانشمندان استفاده ماده آب گریز پوست اندازی نانو گراس

گت بلاگز اخبار اجتماعی اعلام شرایط معافیت، مرخصی اضطراری و تعویق اعزام سربازی در مناطق زلزله زده

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح مصوبات مورد تایید مقام معظم رهبری در مورد سربازان مناطق زلزله زده کرمانشاه را تشریح کرد. 

اعلام شرایط معافیت، مرخصی اضطراری و تعویق اعزام سربازی در مناطق زلزله زده

اعلام شرایط معافیت، مرخصی اضطراری و تعویق اعزام سربازی در مناطق زلزله زده

عبارات مهم : اداره

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح مصوبات مورد تایید مقام معظم رهبری در مورد سربازان مناطق زلزله زده کرمانشاه را تشریح کرد.

سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا، با تسلیت به هموطنانی که عزیزان خود را در زمین لرزه کرمانشاه از دست دادند گفت: با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده معظم کل قوا تسهیلاتی جهت سربازان وظیفه مناطق زلزله زده تصویب شد. براین اساس سربازان در حال خدمت که در وقت وقوع زلزله در حال گذراندن خدمت یا آموزشی خود بودند یا سربازان اعزامی از این مناطق که خانواده های آنها در مناطق زلزله زده سکونت دارند و به افراد خانواده و واحدهای مسکونی ارزش برابر تایید هیات پیگیری 40 درصد یا بالاتر صدمه وارد شده، به مدت سه ماه مرخصی اضطراری دریافت می کنند و این مدت جزو خدمت دوره ضرورتشان حساب خواهد شد.

اعلام شرایط معافیت، مرخصی اضطراری و تعویق اعزام سربازی در مناطق زلزله زده

وی راجع به افرادی که ممکن است بعد از شنیدن خبر زمین لرزه بدون اخذ مرخصی محل خدمت خود را ترک کرده باشند گفت: این افراد در صورتی که مجبور های آسیب های جانی و مالی مطابق آنچه که گفته شد باشند، در شمول مرخصی اضطراری قرار می گیرند ولی مابقی سربازانی که بعد از مراجعه به محل زندگی و از اوضاع سلامت خانواده ارزش مطلع شده است اند باید بعد از 10 روز به محل خدمت خود مراجعه کرده و این 10 روز جزو مرخصی استحقاقی ارزش محسوب خواهد شد.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با اشاره به سربازانی که در مناطق زلزله زده سکونت داشته و در پی این زمین لرزه 40 درصد یا بالاتر به خود یا افراد خانواده ارزش صدمه وارد شده است به یگان نظامی یا انتظامی محل سکونت خانواده ارزش انتقال یافته می شوند.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح مصوبات مورد تایید مقام معظم رهبری در مورد سربازان مناطق زلزله زده کرمانشاه را تشریح کرد. 

کمالی همچنین راجع به اعزام مشمولان از مناطق زلزله زده گفت: تمام مشمولانی که به افراد خانواده یا واحد مسکونی آنان 40 درصد و یا بالاتر صدمه وارد شده است اعزامشان به مدت یک سال به تعویق خواهد افتاد و نیروهای مسلح نیز نیروی تخصیص داده شده است یافته را تا تاریخ 29 اسفندماه 96 بعد از مدت طی آموزشی در نزدیک یگان نظامی یا انتظامی محل سکونت خانواده ها به کارگیری خواهد کرد.

شرایط مشمولان و سربازانی که می توانند معاف شوند

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح همچنین راجع به آن دسته از مشمولان سربازی یا سربازان حین خدمت که ممکن است در پی این زلزله مشمول معافیت شوند نیز گفت: کسانی که تمام یا حداقل دو نفر از اعضای خانواده خود را ازدست داده باشند می توانند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شوند. همچنین کسانی که سرپرست خانواده ارزش را از دست داده یا سرپرست خانواده به علت معلولیت ناشی از زلزله قادر به ادامه اداره خود نبوده و فرزند دیگری نیز که بتواند سرپرستی خانواده را برعهده بگیرد در استان نداشته باشند نیز می توانند معاف شوند.

اعلام شرایط معافیت، مرخصی اضطراری و تعویق اعزام سربازی در مناطق زلزله زده

کمالی افزود: سربازان متأهل دارای فرزند که همسر یا فرزندشان را در زلزله از دست داده و یا همسرش به علت معلولیت قادر به اداره امور خانواده نباشد نیز در شمول افراد واجد شرایط معافیت قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه سربازان متأهلی که به علت از دست دادن پدر یا پدر همسرشان در محل، بی سرپرست باشند نیز در شمول معافیت قرار خواهند گرفت، گفت: سربازان متأهلی که منزل مسکونی ارزش غیرقابل سکونت باشد نیز از انجام خدمت سربازی معاف خواهند شد.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح مصوبات مورد تایید مقام معظم رهبری در مورد سربازان مناطق زلزله زده کرمانشاه را تشریح کرد. 

به گفته رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح این شرایط جهت مشمولان و سربازان حین خدمت اجرا خواهد شد.

کمالی درخصوص مرجع تصمیم گیر در مورد میزان ضرب دیدگی و احراز شرایط سربازان و مشمولان جهت بهره مندی از این تسهیلات نیز گفت: برابر ماده 24 انجام وظیفه عمومی بخشدار محل یا نماینده او، رییس وظیفه عمومی محل یا نماینده او، نماینده دادستان شهرستان و در صورت نبود دادسرا و وجود دادگاه، نماینده دادگاه، نماینده سپاه پاسداران محل و یک نفر نماینده شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش یا شهر از جمله افرادی هستند که طبق 24 ماده قانون وظیفه عمومی در جلسات بررسی این شرایط حضور دارند.

واژه های کلیدی: اداره | زلزله | سربازان | خانواده | شرایط معافیت | نیروهای مسلح | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz